ראשוני: "אנחנו מכינים בג"צ שידרוש מהתלמידים להתחסן, לא רק המורים"
קפאין