"אנחנו אמנם לא ששים לקרבות, אבל לא חוששים לצאת לקרב"
גדי נס