"בכתב האישום המתוקן נגד זדורוב אין מניע. לא הכל שלם"
קפאין