"אל תשפילו את החולים הסיעודיים עד קבלת הפיצוי"
השתתפות עצמית