השיר שנולד במלחמת יום כיפור והפך לאחד מסמליה
קפאין