"מחירי הדלק יגיעו תוך שבועות למעל 7 ש"ח לליטר"
השתתפות עצמית