"שפעת העופות התגלתה בחוות לולים ענקית ליד נהלל"
קפאין