"אני מערער לבית המשפט המחוזי על ההחלטה להשאירו במעצר"
ליאת רון