"אני לא רואה אפשרות לעסקת טיעון עם נתניהו ללא קלון"
גדי נס