השופט רנשרייבר טעה כשהרחיק אתמול את רז מאיר
גדי נס