"לא ייתכן שאלמנת מחבל רוצח תזכה להשלמת הכנסה ואלמנת הנרצח עם פנסיה לא תקבל כלום"
השתתפות עצמית