שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
השתתפות עצמית