סערת 'ממדים ללימודים': "הכל פוליטיקה, והיא על הגב שלי"
חד וחלק