"בחלקים מסוימים במדינה, אנו חייבים להחזיר משטר צבאי"
חד וחלק