"ישראל יכולה לתקוף באיראן בתאום עם השכנות הסוניות"
קפאין