"שהממשלה לא תשים אותנו בסימן שאלה, אנחנו לא סוג ב'"
ליאת רון