ארכיון שידורים

עד
בני דרייפוס:
"אי אפשר להפיל את כל הבעיות של שוק הדיור על תכנית 'מחיר למשתכן'.
11/09/2019
ח"כ ניר ברקת (הליכוד)
תכנית מחיר למשתכן ממש לא רלבנטית. צריך לפעול ליצירת ביקושים בפריפריה"
11/09/2019
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון
תוכנית הנדל"ן של הצפון