facebook gplus twitter whatsupp קוד הטמע באתר אחר
4009

שיחת טלפון מפתיעה לנתיבי איילון - "זה קצת מעליב את פרס איך שאת מדברת עכשיו"

חברי התכנית מצלצלים במפתיע לנתיבי איילון בעקבות הדרישה לשנות את שמם של נתיבי איילון לנתיבי פרס - האזינו


 

 

שיחה מפתיעה לנתיבי איילון: "ההתנהגות שלך מעליבה את פרס ז"ל"

מגישי תוכנית הבוקר של "רדיו ללא הפסקה 103FM" התקשרו לנתיבי איילון כדי לברר מתי יתחילו לקרוא להם נתיבי פרס, לפי בקשת משפחתו של הנשיא המנוח

לאחרונה פורסם כי בני משפחתו של שמעון פרס ז"ל ביקשו לשנות את שמם של נתיבי איילון ל-'נתיבי פרס', על שם הנשיא וראש הממשלה המנוח. שי גולדשטיין, אורי גוטליב ולאה לב התקשרו הבוקר במפתיע מ"רדיו ללא הפסקה 103FM" לנתיבי איילון כדי לברר מה קורה עם הבקשה.

שי: "הלו, נתיבי פרס?"
עובדת נתיבי איילון: "הלו".

גוטליב: "הלו, זה נתיבי פרס או נתיבי איילון?"
לאה: "נתיבי איילון".
שי: "רגע, זה נתיבי איילון? בוקר טוב".
עובדת נתיבי איילון: "בוקר אור".

לאה: "זה מהרדיו".
שי: 
"הגענו לנתיבי איילון?"
עובדת נתיבי איילון: "כן".

שי: 
"שלום לך, אני מדבר פה מהרדיו. אנחנו בשידור לגבי העניין הזה שיש דרישה של משפחת פרס לשנות את השם מנתיבי איילון...".
עובדת נתיבי איילון: "עוד רגע, אדוני, עוד רגע (מעבירה את השיחה להמתנה עם מוזיקת רקע)".

שי: "עוד רגע, גברתי".
גוטליב: "מוזיקת הרקע הזאת מזכירה לי שבזמנו התקשרתי ללשכה של יאסר ערפאת כדי לדבר איתו, העבירו אותי מאחד לשני עם מוזיקת רקע דומה ובסוף הוא נרצח בדיוק באותו יום".
לאה: 
"נרצח?"
גוטליב: "ככה אומרים".
שי: 
"הלו?"
עובדת של נתיבי איילון: "הלו".

שי: "שלום, נתיבי איילון?"
עובדת  של נתיבי איילון: "נכון".

שי: "בוקר טוב לך, שלום, מדבר שי, פה עם אורי ולאה".
עובדת של נתיבי איילון: "בוקר מצוין אבל אני אעביר אותך ל...ל...".

גוטליב: "אבל הרגע העבירו אותנו".
שי: "אני רוצה להגיד לך שיחסית לנתיבי איילון אתם מעבירים מאוד לאט. אתם מעבירים לאט והרעיון שלכם אמור להיות לעבור מהר".
עובדת נתיבי איילון: "הלו?"

שי: "נתיבי איילון?"
עובדת נתיבי איילון: "כן".

שי: "תראי, מדברים פה שי ואורי ולאה".
גוטליב: "מהרדיו".
שי: "אנחנו בשידור לגבעי העניין שמשפחת פרס דורשת לשנות את השם מנתיבי...".
גוטליב: "מבקשת".
שי: "מבקשת לשנות מנתיבי איילון לנתיבי פרס, מה את אומרת על זה?"
גוטליב: "האם תסכימו?"
עובדת נתיבי איילון: "אני לא יכולה... תפנה לדוברות שלנו".

שי: "לא, לא, לא, זה לא קשור לדוברות".
גוטליב: "מה את חושבת על הרעיון?"
עובדת נתיבי איילון: "אני לא חושבת".

גוטליב: "את לא חושבת? אבל בטח את אישה חושבת".
שי: "מה זה לא חושבת?"

עובדת נתיבי איילון: "אוקיי, טוב".

שי: "האם את רואה את עצמך כעובדת...".
עובדת נתיבי איילון:
"אני לא מוסמכת לדבר, טוב?"

שי: "זה לא עניין של הסמכה".
עובדת נתיבי איילון: "אני לא רוצה להתייחס".

שי: "סליחה, גברתי, זה לא עניין של הסמכה".
גוטליב: "את לא רוצה להתייחס למשפחתו של פרס?"
עובדת נתיבי איילון: "סליחה? תפנה ל...".

שי: "זה קצת מעליב את שמעון פרס ז"ל איך שאת מתנהגת עכשיו".
עובדת נתיבי איילון: "טוב, טוב, יום טוב".

שי: "מה זה לא רוצה להתייחס לפרס?"
עובדת נתיבי איילון: "אני לא...".

שי: "אחד מאבות האומה".
גוטליב: "הוא היה נשיא".
עובדת נתיבי איילון: "טוב, אני סוגרת, ביי".

שי: "האם?"
גוטליב: "לא, בסדר, רק אם את רוצה..."
עובדת נתיבי איילון: "יום טוב, יום טוב".

שי: "רגע רגע, לא לסגור, לא לסגור, שנייה".
עובדת נתיבי איילון: "אתה רוצה תפנה ל..."

שי: "לסגור זה יהיה עלבון, לנו ולנשיא לשעבר זכרונו לברכה. לסגור זה יהיה ממש עלבון".
עובדת נתיבי איילון: "יש לי שיחה נוספת, אני מבקשת ממך...".

שי: "יותר חשובה מזה?"
עובדת נתיבי איילון: "אני לא יכולה להגיב לשום דבר, אתה רוצה, תדבר עם...".

שי: "האם יש דיבור על העניין?"
עובדת נתיבי איילון: "אני לא יכולה להגיב. תודה. יום טוב".

שי: "האם אני יכול להגיד שאני נוסע בנתיבי פרס?"
עובדת נתיבי איילון: (ניתוק).

05/10/2016