חד וחלק
עם יוסי מזרחי חמישי ב-09:00
facebook gplus twitter whatsupp קוד הטמע באתר אחר
179

304 קרובי משפחה הועסקו בעיריית כרמיאל עד שנת 2019

חבר מועצת העיר רותם ינאי: התרענו מראש עם רשימות של אנשים מקורבים כלום לא עזר


בחודשים יוני עד אוקטובר 2019 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלותה של עיריית כרמיאל בשלושה נושאים: ניהול כוח האדם, שכר ותשלומים נלווים וטיפול העירייה בפניות ובתלונות הציבור. הבדיקה התמקדה בשנים 2016 - 2019 .
מהדוח עולה כי מספר קרובי המשפחה שהועסקו בשנת 2019 השנה הראשונה של ראש העירייה משה קונינסקי עומד על 304 עובדים. החריגה בהוצאות השכר נאמדת על 2.4 מיליון שקלים .

מהדוח עולה כי בשני מכרזים לתפקידים בכירים בחרה העירייה מועמדים שלגביהם קיים חשש לזיקה פוליטית לראש העירייה, בלי שהצהירו על זיקה זו וללא קבלת חוות דעת היועץ המשפטי לגביה, ובלי שפורטו הנימוקים להעדפתם. בסמוך לאחר הבחירות מאוקטובר 2018 נערכו שני מכרזים לתפקידים בכירים חדשים שלא היו קיימים קודם - מנהל תכנון אסטרטגי ומנהל יחידת רכש ואספקה.
בשני מכרזים אלה נבחרו מועמדים בעלי זיקה פוליטית לראש העירייה הנבחר. כמו כן העירייה לא מעסיקה מבקר מדינה במשרה מלאה כחוק.

חבר מועצת העיר רותם ינאי: "תעודת עניות למשרד הפנים שמאשר מכרזים ומקורבים. זה נפוטיזם וניהול שגוי שהתכוונתי לשנות וציפיתי להתנהלות אחרת והזהרנו את הציבור שזה יקרה. יש לו מעט אנשים עם זיקה שמונו עם יתמנו בעתיד ואם לא אז קיבלו שעות נוספות ופיצוי כזה או אחר. 30 אחוז מעובדי העירייה הם קרובי משפחה זה החל עוד מראש העירייה הקודם פשוט חמור מאוד שזו התרבות והתתנהלות, אנשים מראש לא ניגשים למכרזים כי הם לא נולדו למשפחה הנכונה. צריך לשאול שאלות את היועץ המשפטי לעירייה את השאלות גם על הוצאות שכר". 


מעיריית כרמיאל נמסר:הליקויים שצוינו בדו"ח מבקר המדינה מתייחסים לשנים 2016-2018, בתקופת ההנהלה הקודמת שהוחלפה בשנת 2019 : ראש העיר הקודם וסגניו פרשו, מנכ"ל העירייה הקודם ומנהלת משאבי האנוש הקודמים פרשו ואין בכוונתנו למתוח ביקורת על קודמנו שתרמו רבות לעיר.

ראש העיר משה קונינסקי נבחר בין השאר לשנות נושאים שצוינו בדו"ח שהיו ידועים זה מכבר והוא מוביל מיום כניסתו לתפקיד תכנית התייעלות ומצוינות לשיפור התרבות הארגונית בשיתוף משרד הפנים. תכנית שכבר מספקת תוצאות וביניהן: צמצום מצבת עובדי העירייה ב- 8% מ- 1030 ל כ- 950 כיום.

בהתייחסותו של מבקר המדינה לשינויים החיוביים שנערכו בשנת 2019 לאחר כניסת ראש העיר וההנהלה החדשה נכתב:

" משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את השיפור שנעשה בעיריית כרמיאל בשנת 2019 הן ברישום הפרוטוקולים של ועדות הבחינה הן בפירוט של נימוקי הוועדות"

יש לציין בחיוב את רמת המחשוב ואת ההקפדה על שמירת הנתונים בדיווחי נוכחות העובדים"

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את מעבר העירייה לדלקן במקום כרטיסי דלק דבר המגביר את הבקרה ותורם להתייעלות"

בהתייחס לשנת 2019, שני המכרזים בוצעו כדין ונבחרו בהן מועמדות ראויות בעלות תואר שני עם ניסיון רב בתחום הציבורי וברשויות מקומיות!!! כך עולה גם מהתייחסותו כמתחייב עפ"י כללי מינהל תקין של היועץ המשפטי של העירייה עו"ד שלמה גבע לשני המינויים המוזכרים בדו"ח: "הגעתי לכלל מסקנה שאין חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמדת לבין ענייניה האחרים"

חשוב להבהיר שמשרד הפנים אישר מנויים אלו ושמבקר המדינה לא מצא רבב בהתנהלותו של ראש העיר בעניין.

לצערנו בשל תקלה טכנית/טעות מצערת, חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה, לא הועברה למבקר המדינה טרם פרסום הדו"ח. לאחר שנעביר למבקר המדינה את חוו"ד של היועץ המשפטי לעירייה, אין לנו צל צילו של ספק, שמבקר המדינה יסיר סעיף זה מהדו"ח.

בכוונת העירייה ללמוד את מסקנות דו"ח מבקר המדינה ולפעול ליישומן.

16/07/2020